Workshops

WORKSHOPS

Een workshop is geen therapie!
Wat is het dan wel?
Een workshop is een manier om een onderwerp uit te diepen en langs alle kanten te bekijken.
Bij een workshop wordt er in groep gewerkt waardoor er een gevoel van herkenning en samenhorigheid ontstaat. De verschillende deelnemers zorgen voor een stimulerende dynamiek en een verrijkende inbreng. Zo leer je nieuwe dingen of verdiep je je kennis op een fijne, interactieve manier.

Ook in de groep SCHRIJVEN na VERLIES ervaren de deelnemers hoe weldoend en helpend het is om elk apart, maar toch ook samen, te werken rond een welbepaald thema.

 

Schrijven na Verlies

Een schrijfgroep voor mensen die rouwen.

Na het overlijden van een geliefde persoon, voel je je dikwijls ontredderd en alleen. Je blijft wel de band voelen die je had, maar je vindt het moeilijk om daar uitdrukking aan te geven. Je staat met lege handen in je leven.

Bij het omgaan met verlies en verdriet is schrijven een krachtig hulpmiddel. Want schrijven is verbinden: met jezelf, met de buitenwereld en met de anderen – ook met wie er niet meer is. Schrijven geeft je de mogelijkheid om stil te staan bij wat er is gebeurd en alles op een rij te krijgen. Daarnaast kun je al schrijvend een zekere afstand scheppen van waaruit je anders naar je nieuwe levenssituatie kijkt. Zo werkt schrijven helpend, ondersteunend en helend.

Schrijven na verlies biedt een veilige plek waar je met je verlies terecht kunt en staat open voor iedereen die zich hierdoor voelt aangesproken.

Je schrijft vrij of aan de hand van eenvoudige oefeningen. Schrijfervaring is niet nodig.

We houden de groep doelbewust klein om rust en vertrouwdheid te kunnen garanderen.

De Schrijfgroep voor rouwenden is geen therapiegroep.
Dat wil o.a. zeggen dat er niet gepraat hoeft te worden, de focus ligt volledig op schrijven.
Je wordt nooit verplicht te delen wat je hebt geschreven, eventueel kan dat wel vrijwillig gebeuren op het einde van de namiddag.
En mocht je al schrijvend door je emoties en je verdriet verrast worden, dan zijn wij beschikbaar als ruggensteun.

Organisatie:
Lut Van Schoors en Chantal Wtterwulghe – Duopraktijk voor Leven en Welzijn 

Hoe?
Groep van maximaal 6 personen en 2 ervaringsdeskundige begeleiders

Wanneer?
Elke eerste vrijdag van de maand, van 14 tot 16u. Je kunt altijd instappen.

Volgende namiddag: 1 juni 2018 (14u – 16u) .

Waar?
Gustaaf Vincke-Dujardinstraat 27/1 – 8000 Brugge

Nodig?
Vulpen, balpen of potlood, schriftje of cursusbloc