Lut Van Schoors

Mijn naam is Lut Van Schoors (°1955).

Samen met Chantal geef ik vorm en inhoud aan onze Duopraktijk voor Leven en Welzijn.

Ik heb een warm hart voor mensen en kies er altijd voor om de klemtoon eerder op de talenten dan op de trauma’s te leggen; ik vind er ook veel voldoening in wanneer ik iemand mag begeleiden in zijn/haar zoektocht naar een goed en vervuld leven.

In de gesprekken besteed ik veel aandacht aan het onderwerp waarmee cliënten komen. Daarnaast probeer ik ook zicht te krijgen op het ganse plaatje: hoe is de leefwereld, de context van cliënt? Wat zijn daarin de sterke en de zwakke punten, de ondersteunende en de hinderlijke relaties? Welke hulpbronnen kunnen we inzetten?

Welke zingevingsvragen komen naar boven? …

Vanuit mijn persoonlijke ervaring en het traject dat ik tot nu toe heb afgelegd, werk ik veel en graag met mensen die lijden onder een verlies.

Verlies kan vele vormen aannemen: verlies door scheiding of door overlijden, verlies van gezondheid, van werk of van dromen, verlies waar je zelf voor kiest of verlies dat je moet ondergaan… Iedereen die een verlies lijdt moet daar een antwoord op vinden, en dat proces van verwerking en aanpassing noemen we ‘rouwen’.

Rouwen is soms heftig en intens, het kost tijd en energie, maar het is normaal en noodzakelijk en het is geen ziekte, integendeel. Rouwen is een gezonde reactie op een moeilijke situatie.

Bij het rouwen is het belangrijk een goede balans te vinden tussen jouw gevoel dat het leven stopt én de realiteit van het leven dat gewoon doorgaat.

Ook daarbij kan ik je helpen.

Ik ben therapeut in de interactionele vormgeving, rouwbegeleider en counselor in existentieel welzijn. Ik stond verschillende jaren in het onderwijs en ben sinds 1990 ambtenaar; op het werk fungeer ik als vertrouwenspersoon in het kader van de Pestwet (tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk).

Ik heb vijf jaar als vrijwilliger op een palliatieve zorgeenheid gestaan en werkte als rouwbegeleider samen met de plaatselijke afdeling van de Vlaamse Liga tegen Kanker.

Wil je een afspraak met Lut mail dan naar lut@levenenwelzijn.be

of bel naar 0474/97.94.39 of 050/37.05.61 (na 17 uur)

Zie ook: http://levenenwelzijn.be/verlies-geleden/