Chantal Wtterwulghe

foto chantal 1

Mijn naam is Chantal Wtterwulghe (°1954)

Samen met Lut geef ik vorm en inhoud aan onze Duopraktijk voor Leven en Welzijn. Ik leef en werk vanuit een sterk geloof in de kracht van verbinding tussen mensen. Verbinding uit zich in vele vormen: relaties, vriendschappen, families, collega’s, …
We starten het leven vanuit (of zonder) een warm nest. In mijn praktijk ontmoet ik vaak mensen die het zonder dat warme nest moeten doen. Het is mijn overtuiging dat in elke mens een bepaalde veerkracht zit die het mogelijk maakt om zich beter te handhaven in het leven, tussen mensen. In gesprek met mensen ga ik op zoek naar die veerkracht en heb ik aandacht en oog voor alle betrokken partijen die niet bij het gesprek aanwezig zijn. Ik heb een grote affectie voor mensen die op een of andere manier ‘uit de boot vallen’, die zich niet gewenst voelen of die zich in zichzelf opgesloten voelen. Ik heb ervaring met problemen die zich kunnen voordoen door adoptie of door plaatsing in een pleeggezin.

Ik bied aan:

individuele therapie

Voor mensen die vandaag moeilijkheden ondervinden door gebeurtenissen van toen:

  • je vertrouwen is al te vaak geschonden, daardoor durf je je niet meer verbinden;
  • je bent erg bang om verlaten te worden dus leef je maar alleen of je houdt je contacten oppervlakkig;
  • je hebt je altijd al een buitenstaander gevoeld, je had geen plek in je gezin van herkomst, je vindt je plek niet bij vrienden, kennissen, collega’s, …
  • je leeft met een groot geheim en dat valt je zwaar;
  • je mist een (h)echte, warme relatie en je vraagt je af hoe dat komt;
  • ook al waren je ouders er, toch miste je een warm nestgevoel;
  • er is je heel wat onrecht aangedaan waardoor jij er niet toe komt dit leven ten volle te leven;
  • er sluimert een onbenoembaar verdriet in je;

– supervisie

Ik werk 32 jaar als therapeut. In die jaren heb ik een eigen stijl ontwikkeld. Ik wil die graag doorgeven. Therapeuten, hulpverleners maar ook mensen in andere functies die vragen hebben over hun functioneren, kunnen bij mij terecht.

Ik ben gezins- en relatietherapeut en counselor existentieel welzijn. Ik werkte van 1988 tot 2004 als psychotherapeut in een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. Ik gaf les aan het Hiepso te Kortrijk en aan ’t Vlot te Gent.
Bij verschillende instellingen gaf ik supervisie.

Sedert 2007 concentreer ik me uitsluitend op mijn praktijk.

Wil je een afspraak met mij? Momenteel is er een aanmeldingsstop.

Mail naar chantal@levenenwelzijn.be.
Of bel naar 0471/07.53.77

Zie ook: http://www.levenenwelzijn.be/eenzaamheid-leegte/