Chantal Wtterwulghe

foto chantal 1

Mijn naam is Chantal Wtterwulghe (°1954)

Samen met Lut geef ik vorm en inhoud aan onze Duopraktijk voor Leven en Welzijn. Ik leef en werk vanuit een sterk geloof in de kracht van verbinding tussen mensen. Verbinding uit zich in vele vormen: relaties, vriendschappen, families, collega’s, …
We starten het leven vanuit (of zonder) een warm nest. In mijn praktijk ontmoet ik vaak mensen die het zonder dat warme nest moeten doen. Het is mijn overtuiging dat in elke mens een bepaalde veerkracht zit die het mogelijk maakt om zich beter te handhaven in het leven, tussen mensen. In gesprek met mensen ga ik op zoek naar die veerkracht en heb ik aandacht en oog voor alle betrokken partijen die niet bij het gesprek aanwezig zijn. Ik heb een grote affectie voor mensen die op een of andere manier ‘uit de boot vallen’, die zich niet gewenst voelen of die zich in zichzelf opgesloten voelen. Ik heb ervaring met problemen die zich kunnen voordoen door adoptie of door plaatsing in een pleeggezin.

Ik ben relatietherapeute in de ruimste betekenis van het woord:

– partnerrelaties: 
° De passie is uit jullie relatie, je had het je anders voorgesteld.
° Er is geen evenwicht tussen ‘koppeltijd’, ‘oudertijd’, ‘werktijd’ en ‘eigen tijd’.
° Jullie zijn een nieuw samengesteld gezin. Als koppel lukt het wel maar toch is het evenwicht verstoord.
° Je hebt net een relatiebreuk achter de rug en het lukt je niet de draad van je leven op te nemen.
° Je hebt een relatie met iemand maar je durft/kunt er niet voor uitkomen….

Manier van werken met koppels: (ook als je partner niet wil meekomen, kan ik je verder helpen)
° Eerste gesprek: probleemverkenning. Dit gebeurt al of niet samen, de keuze ligt bij jullie als koppel.
° Drie individuele gesprekken met elk van de partners: wie ben jij in relatie tot jezelf, in relatie tot familie/vrienden/kennissen, in relatie met je partner. Wat kun je zelf doen om de geschetste problematiek te milderen?
° Een gezamenlijk gesprek: resultaten van de individuele gesprekken worden besproken en we overleggen hoe we al of niet verder werken in de toekomst.

– familierelaties:
problemen of conflicten tussen jou en om het even wie uit je familie: moeder, vader, dochter, zoon, schoonmoeder, schoonvader, (schoon)broers, (schoon)zussen, …
° Heb je het gevoel niet gezien en/of niet gerespecteerd te worden?
° Voel je je het buitenbeentje van de familie?
° Worden bepaalde zaken voortdurend herhaald en slaag je er niet in negatieve situaties te doen ophouden?
° Hunker je naar een warme relatie met één van je ouders of met allebei en lukt dit maar niet?
° Je heb kinderen maar een echt ‘moedergevoel’ of ‘vadergevoel’ is je vreemd.

– de relatie met jezelf:
er zijn allerlei dingen waar je met niemand over kunt spreken en je geraakt er alleen niet uit.
° Er sluimert al jaren een diep verdriet in je.
° Je voelt je alleen en nutteloos.
° Je ervaart geen vreugde in je leven.
° Je komt er niet toe een bepaalde beslissing te nemen.
° Je hebt het gevoel geleefd te worden.
° Je worstelt met eenzaamheid.
° Je bent je passie kwijt.

Ik ben gezins- en relatietherapeut en counselor existentieel welzijn. Ik werkte van 1988 tot 2004 als psychotherapeut in een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. Ik gaf les aan het Hiepso te Kortrijk en aan ’t Vlot te Gent.
Bij verschillende instellingen gaf ik supervisie.

Sedert 2007 concentreer ik me uitsluitend op mijn praktijk.

Wil je een afspraak met mij?

Mail naar chantal@levenenwelzijn.be. Na jouw vraag per mail krijg je mijn telefoonnummer.

Zie ook: http://www.levenenwelzijn.be/eenzaamheid-leegte/