Eenzaamheid kan pijn doen

Eenzaamheid kan pijn doen

Ken je het lied waarin Robert Long zingt: ‘Want ieder mens wordt moederziel alleen geboren en ieder mens sterft net zo moederziel alleen,…’?

 

 

Dit is mijn overtuiging: ieder mens wordt alleen geboren, ieder mens sterft alleen.
Dit is mijn ervaring: eenzaamheid kan pijn doen, kan schrijnende wonden installeren.
Dit is wat ik doe: ik zoek samen met jou om de eenzaamheid die pijnlijk voelt, draaglijker te maken.Hoe leren leven met eenzaamheid, hoe de pijn verzachten en de wonden min of meer laten helen?

 

Ik vertrek vanuit het gegeven dat het ons menselijk lot is om nooit compleet door een ander begrepen te worden. Want juist in dat stukje wat niet door een ander bereikt kan worden, ligt voor mij het unieke, het expliciete waarin de ene mens verschilt van de andere. Eenzaamheid ervaren we allemaal anders. Mensen omschrijven eenzaamheid soms als het letterlijk alleen zijn, anderen ervaren juist eenzaamheid tussen velen. Ik ken singles die al of niet lijden onder eenzaamheid, ik ken mensen die eenzaam zijn binnen hun relatie, hun gezin of hun familie. Of er is letterlijk het ontbreken van familie, vrienden of kennissen.

 

Actie ondernemen

 

Wanneer eenzaamheid pijn doet en het leven bijna onmogelijk maakt dan moet er actie ondernomen worden. Actie waar je door die allesoverheersende eenzaamheid in je eentje niet toe komt. Leren leven met eenzaamheid houdt een zoektocht in naar wie je in de kern bent en hoe je dit kan en wil uiten. Je kunt zo lijden onder eenzaamheid dat het allemaal niet meer hoeft, dat je in een hoekje wegkruipt en met rust gelaten wil worden. Je hebt al zoveel pogingen gedaan en niets lukt, je drijft verder en verder weg. Samen met jou probeer ik de muur van eenzaamheid te laten afbrokkelen tot het leefbaarder wordt.

 

Ik doe niet aan wonderen, ik kan het lot van een mens – te leven in eenzaamheid – niet veranderen. Eenzaamheid is een gegeven. Ik kan het wel helpen verzachten. Ik kan mee zoeken naar een manier waarop je kunt bestaan, mag bestaan en wil bestaan. Ik kan mee zoeken naar manieren om verbinding te maken met anderen maar ook en vooral met jezelf. Eenzaamheid doorbreek je niet door je te omringen met heel veel volk. Eenzaamheid kun je een stukje doorbreken door naar binnen te keren, door te voelen wat jij echt nodig hebt en het aan jezelf te geven.

 

Eenzaamheid kan je verzachten door je verwachtingen – waarvan je denkt dat anderen ze moeten/kunnen inlossen – bij te stellen en er zelf aan te beantwoorden. Dit eist moed en doorzettingsvermogen want als eenzaamheid pijn doet betekent dit soms dat er een breuk is tussen je kern en jezelf. In de gesprekken hoor ik heel vaak hoe mensen zichzelf kwijt zijn, vervreemd zijn van zichzelf. Werken aan die breuk en aan die vervreemding is dingen doen die niet altijd beantwoorden aan verwachtingen van anderen, is soms tegen de stroom in zwemmen. Daarin wil ik je steunen.

 

Eenmaal je opnieuw de verbinding met jezelf gelegd hebt komt er energie vrij om de eenzaamheid te hanteren. Je leert jezelf uiten op een manier waarmee je anderen bereikt. De pijn die je voelt door de eenzaamheid binnen je relatie, je gezin of je familie brengen we in kaart en we kijken naar wat er anders kan en we zoeken een manier om te leven met wat niet anders kan. Je herdefinieert je plek tussen de voor jou belangrijke mensen.

 

Ben je letterlijk alleen en lijd je daaronder?

 

Dan zoeken we samen hoe we jouw kring kunnen verruimen. Niet door mensen toe te voegen aan je kring maar door vanuit jezelf openheid te creëren en draadjes te weven met je (eventueel nieuwe) omgeving.Iets waar je al geruime tijd – soms jaren – onder lijdt, vraagt tijd en inspanning om het duurzaam anders te maken. Ik geloof niet in instant oplossingen. Hoe lang? Net zo lang als jij het nodig en zinvol vindt. Dikwijls is de langste weg de kortste om dat wat je heel diep van binnen bezig houdt te bereiken en naar de oppervlakte te brengen.

 

Om te eindigen hier nog een lied van Robert Long waaruit ik zelf af en toe troost put. Het heet ‘Achter de horizon’ en verwoordt op zeer poëtische wijze dat wat ons allemaal bezighoudt:

 

 

Herken je wat ik schrijf en wil je hier dieper op ingaan maar wil je dit niet alleen doen?

 

Neem dan contact op met chantal@levenenwelzijn.be dan kunnen we nader kennis maken en je verwachtingen bespreken.

 

Vriendelijke groet,
Chantal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>