Hoe kijk jij naar een dag zoals vaderdag

Hoe kijk jij naar een dag zoals vaderdag

Toen wij kind waren, waren de meeste vaders nog traditionele papa’s, mannen die vooral kostwinner waren en zich niet of nauwelijks bezig hielden met de opvoeding van hun kroost. Werk en thuis waren nogal strikt gescheiden, elke ouder had een eigen domein en kinderen hoorden niet echt bij het domein van de vader. Vader zorgde voor brood op de plank en was de link met de buitenwereld, hij was de baas in huis, kreeg als eerste eten opgeschept en keek tv of las de krant terwijl wij samen de afwas deden. Een enkele keer vertelde hij een verhaaltje of speelde hij met de Monopoly mee, maar meestal had hij andere, belangrijkere dingen te doen.

Een typische taak voor de vader was om streng maar rechtvaardig aan het hoofd van zijn gezin te staan. Sommige vaders slaagden er desondanks toch in veel warmte en genegenheid door te geven, maar even zoveel mannen hadden het moeilijk om daarin een balans te vinden. Dikwijls groeiden kinderen op met schrik voor hun vader, voor zijn oordeel of voor de straf die zou volgen wanneer hij te horen kreeg wat je had mispeuterd. Vader stond voor ‘plicht en verantwoordelijkheid’ en moeder stond voor ‘zorg’, zo waren vroeger de taken verdeeld. Als kind van een veelal afwezige vader voelden we af en toe dat gemis, maar ook de afwezige vaders hebben natuurlijk veel gemist.

Sinds enige tijd heeft de nieuwe man zijn intrede gedaan, en daarmee ook de nieuwe vader. Het is mooi om zien hoe jonge mannen met hun kinderen omgaan, hoe betrokken ze zijn in hun opvoeding en hoe ze aanwezig zijn in hun leven. Het is ook duidelijk hoe graag ze dat doen. Mannen zeggen niet meer ‘Mijn vrouw/vriendin is zwanger’, maar wel ‘Wij zijn zwanger’. Alsof zij vanaf het eerste begin de baby helpen dragen en met hun zorg omringen. De gescheiden domeinen van vroeger zijn nu meer met mekaar versmolten.

Het beeld van hoe een vader moet zijn is in een paar generaties erg veranderd. We waarderen een vader die een deel van de zorg mee opneemt, die de fles geeft, de pamper ververst of ’s nachts op staat om de kleine te troosten. We zijn er stilaan over akkoord dat een kind vader én moeder even nodig heeft en dat wat beide ouders te bieden hebben even belangrijk is. Even belangrijk, maar niet hetzelfde; het is geen goed idee om alle vaders nu maar te laten moederen. Want wat kinderen van hun vader krijgen vormt een aanvulling en een tegenwicht voor alles wat hun moeder geeft. Juist het typisch mannelijke van de vader is zo belangrijk in hun ontwikkeling. Dikwijls gaat vader op een meer speelse en spannende manier met zijn kinderen om, een beetje ruwer en harder ook. Daardoor leert een kind omgaan met enge en onverwachte dingen, wat zijn zelfvertrouwen en ontdekkingszin versterkt. Een andere belangrijke taak van vader is dat hij de band tussen moeder en kinderen minder exclusief maakt. Dat klinkt misschien wat wreed, maar daardoor kan het kind zijn autonomie en keuzevrijheid ontwikkelen. Vader kan hier dan de veiligheid bieden die nodig is om te kunnen groeien.

Deze maand vieren we Vaderdag. Dat kan voor sommigen een reden zijn om samen te komen en een feestje te bouwen. Voor anderen is Vaderdag een moeilijke dag: ze missen vader omdat hij er niet meer is of omdat er een breuk is met hem. Hoe dan ook, hij is in onze gedachten. En hoe dan ook, altijd hebben we van hem iets geleerd en hebben we bewust of onbewust dingen van hem overgenomen. Vaderdag is een ideaal moment om naast het vieren of gedenken van vader ook eens stil te staan bij de essentie van zijn betekenis voor jou. Wat herken je van hem in jezelf? Wat geef je daarvan door aan anderen? Wat zijn in jouw ogen de gaven en tekorten van je vader en wat is hiervan bruikbaar voor jouw leven? Misschien zal het stilstaan bij deze vragen en het zoeken naar een antwoord daarop je een andere kijk op je vader geven. En misschien wordt het ook eens tijd om hem daar iets van terug te geven, om hem te zeggen (of te schrijven) waarom hij zo belangrijk is voor jou. Zou dat geen mooi geschenk zijn?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>